CASİYE 24. AYETTE, KAFİRLER NEDEN ÖLÜRÜZ VE YAŞARIZ DİYORLAR? YAŞARIZ VE ÖLÜRÜZ DEMELERİ GEREKMEZ MİYDİ?

CASİYE 24. AYETTE, KAFİRLER NEDEN ÖLÜRÜZ VE YAŞARIZ DİYORLAR? YAŞARIZ VE ÖLÜRÜZ DEMELERİ GEREKMEZ MİYDİ?

CASİYE 24. AYETTE, KAFİRLER NEDEN ÖLÜRÜZ VE YAŞARIZ DİYORLAR? YAŞARIZ VE ÖLÜRÜZ DEMELERİ GEREKMEZ MİYDİ?

Soru: Hocam Ateistlerin Kur'an'da mantık hatası var dedikleri Casiye 24 ayetinde müşrikler ölürüz ve yaşarız diyor. Neden yaşarız ve ölürüz demiyorlar burada hayat ölümden önce gelmeli değilmi? Bu konuda yardımcı olurmusunuz lütfen?

Cevap: Ayetin bu kısmını tefsir eden İmam Fahreddini Razi şöyle der:

“Hayattan Önce Ölüm:
İmdi eğer; "Dünyada hayat, ölümden öncedir. Binâenaleyh, Kıyameti inkâr edenlerin, "yaşarız ve ölürüz" demeleri gerekirdi. O halde, ayette ölümün, hayattan önce zikredilmesinin sebebi nedir?" diye sorulacak olursa, biz deriz ki, bu hususta şu izahlar yapılabilir:
 
a) (Onlar), "Biz ölürüz" cümlesiyle, "kendilerini, babalarının sülblerinde ve annelerinin rahimlerinde (önceden) bir nutfe oluşlarını"; "biz yaşarız" demekle de, bundan sonra dünyadaki yaşayışı kastetmişlerdir..
 
b) "Biz ölürüz. Evlâtlarımızın geride kalmaları vasıtasıyla da yaşarız."
 
c) Bu, "Bazımız ölür, bazımız yaşar.." anlamındadır.
 
d) Bu, burada, bu konuyu yazarken hatırıma gelen husus olup şöyledir: "Allah Teâlâ burada, önce hayattan bahsederek, "Bu (hayat), dünya hayatımızdan başka bir şey değildir" demiş, daha sonra da, "ölüyoruz, yaşıyoruz" buyurmuştur. "Bu hayatın, kendisine ölümün arız olup ölümle neticelenen kısmı vardır ki, bu ölüp gidenler için vaki olan hâdisedir.
Kendisine ölümün arız olmadığı hayat da vardır ki, bu da henüz ölmemiş olan diriler hakkındaki hayattır." demektir." (İmam Fahreddini Razi / Tefsir)