YUSUF ALEYHİSSELAM'A EDİLEN SECDENİN ŞİRK OLMAMASINI AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ?

YUSUF ALEYHİSSELAM'A EDİLEN SECDENİN ŞİRK OLMAMASINI AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ?

YUSUF ALEYHİSSELAM'A EDİLEN SECDENİN ŞİRK OLMAMASINI AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ?

Soru: Hocam selamun aleykum bir sorum olacak. Hz. Yusuf'a edilen secdeyi Allah'tan başkasına secde edilmez ayetine göre açıklayabilir misiniz?

Cevap: Ve aleyküm selam

"Ana babasını tahtına oturttu, hepsi onun huzurunda yere kapandılar; Yusuf dedi ki: 'Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın ortaya çıkışıdır; Rabbim onu gerçek­leştirdi. Doğrusu Rabbbim bana lütuflarda bulundu: Beni hapishaneden çı­kardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozmuş iken, daha sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkârdır. Kuşkusuz O, çok iyi bilendir, hikmet sahibidir." (Yusuf 100)

Öncelikle bu ayette geçen secde, bir ibadet secdesi değil, Allah'ın emriyle yerine getirilen bir hürmet secdesidir.

Yerlerin ve göklerin kanun koyucusu olan Allah azze ve celle, bazı şeriatlarda helal kıldığı bir meseleyi bazı şeriatlarda haram kılmıştır.

Duruma örnek olarak, eski şeriatlarda helal olup bizde haram olan şeylerden biri de heykel yapmak idi.

Heykel imarı, Davud ve Süleyman aleyhimüsselam devrinde helal iken, bizde haram kılınmıştır.

Muhammed aleyhisselam'ın şeriatında, kullara secde etmek ya da rükû etmek, -Peygamber bile olsa- caiz değildir.