İSLAMA GÖRE KÜRTLER AYRI BİR DEVLET KURMA HAKKINA SAHİP MİDİR?

İSLAMA GÖRE KÜRTLER AYRI BİR DEVLET KURMA HAKKINA SAHİP MİDİR?

İSLAM'A GÖRE, KÜRTLER AYRI BİR DEVLET KURMA HAKKINA SAHİP MİDİR?

Soru: İslama göre Kürdler ayrı devlet kurma hakkına sahipler mi değiller mi hocam? Bunu sizden öğrenmek istiyorum?

Cevap: İslam'a göre, Kürtler de, Arnavutlar da, Türkler de, ırkı ne olursa olsun bütün müslümanlar da, tek devlet altında birleşmeli ve ayrılmamalıdır;

Halifemizin başımızda olduğu bir İslam Devleti...
 
Bütün Haçlılar bizi yok etmek için birleşmişlerken, bizim ayrılmamız caiz değildir.
 
"Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." (Enfâl 46)