Hastalığına Çok Üzülüyorum Hocam!

Hastalığına Çok Üzülüyorum Hocam!

Talebe: Hastalığınıza çok üzülüyorum hocam. Üç haftadır vaazlarınızı dinleyemedik.

Hoca: Kardeşim; şimdi sana 3 soru soracağım, bütün üzüntülerin bitecek;

1. Bana gelen bu hastalık, Allah’ın bilgisi içinde midir, bilgisi

dışında mıdır?

“…Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin…” (En’am 59)

İnsan, yapraktan daha kıymetlidir biliyorsun değil mi?

2. Hastalığımın ilerlemesi ya da gerilemesi, Allah’ın izni içinde midir, izni dışında mıdır?

“Hiçbir kimse, Allah’ın izni olmadan ölmez…” (Âl-i İmran 145)

Allah’ın izni olmadan ölmek mümkün değilse, hasta olmak da mümkün değildir.

3. Şu halde Rabbimin, bu musibet sebebiyle günahlarımı temizlemesine mi üzülüyorsun?