Her İyi, İslam’ı Yaşar!

Her İyi, İslam’ı Yaşar!

İyi olmaya çalışan her insan, dini ve ırkı ne olursa olsun; inansa da inanmasa da; bilse de bilmese de İslam’ı yaşar.

 

Mesela İslam; içki, kumar, zina ve benzeri tür çirkin fiilleri yasak etmiştir. Bu yasaklardan haberdar olmayan bir Hıristiyan, sırf güzel huyu gereği bunlardan uzak duruyorsa, bilmeden de olsa İslam’a uyuyor demektir.

 

Çünkü İslam, insanların faydası için, iyilikleri emreden ve kötülüklerden men eden, en son ve en mükemmel dindir.

 

Ancak, kurtuluş için iyi bir insan olmak yeterli değildir.

Allah’a O’nun istediği gibi doğru bir inanışla inanmak elzemdir!

 

“Rablerini inkâr edenlerin durumu (şudur): Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur.” (İbrahim 18)