İneğe Tapan Huzur Bulmuyor mu?

İneğe Tapan Huzur Bulmuyor mu?

Siz, puta tapanların zevk almadığını mı düşünüyorsunuz?

Hristiyanlar “üç tanrı var(!)” derken ve onlara yaklaşmak için ayinler yaparken huzur bulmuyorlar mı?

İneğe tapanlar ve güneşe tapanlar manevi açlıklarını gidermiyorlar mı?

Allah insanı kul olması için yaratmıştır ve içine Yaratıcısına kulluk etmek denilen bir açlık mekanizması yerleştirmiştir.

Kime ve neye taparsa tapsın, bu açlığı bir nebze de olsa tatmin bulur!

Mesele ise, içimize bu açlık duygusunu yerleştirene, yerleri ve gökleri yaratan doğru ilaha, yani Allah’a tapmaktır…

“O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır…” (Haşr 24)