Küfür Etmek

Küfür Etmek

Cumhurbaşkanının bulunduğu bir yerde, ona olan tazim ve hürmetinden dolayı bırakın küfretmeyi, sarf ettiği sözlere son derece dikkat eden, fakat mevcudatı yaratıp idaresini kudretinde tutan yüce Allah'ın daima kendisiyle beraber olduğunu bilmesine rağmen, ağzını alt taraflarına götürüp küfretme edepsizliğini rahatlıkla gösterebilen kişinin akıllı olduğunu söylemesi, bir pirenin profesör olduğunu söylemesi kadar mantıklıdır ancak!