Namaza Saygı

Namaza Saygı

Kafirler, Mekke’de Muhammed aleyhisselam’ın sırtına işkembe bıraktıklarında;

Taif’te tüm elbisesi kana bulanıncaya değin taşa tuttuklarında;

Uhud harbinde mübarek dişini kırıp yüzünü yaraladıklarında, Peygamberimiz:

“Allah’ım, sen, kavmimi hidayete ilet; zira onlar gerçeği bilmiyorlar” dedi.

Lakin Hendek savaşında, harbin şiddetinden, onu 4 vakit namazını kılmaktan alıkoyduklarında ise, “Allah’ım, bunların karınlarını ateşle doldur” diye beddua etti.

Efendimiz, kendi yüzüne ve bedenine verilen tüm ezalarda müşrik kavmine hayır duadan geri durmadı.

Ve fakat, dinin yüzü olan namaza karşı yapılan saldırıya da asla müsamaha göstermedi ve beddua etti.

Allah’ın hakkını kendi hakkından üstün tuttuğu için Allah’ın sevgilisi oldu rahmet Peygamberi… (aleyhisselatü vesselam)

Sen de eğer Allah’ın dostu ve sevgilisi olmak istersen, namaza bakışın, Peygamberinin namaza bakışı gibi keskin olmalı ve bu konuda hiçbir patrona taviz vermemelisin eleman kardeşim...