Uçuruma Yürüyen Nasihatçi

Uçuruma Yürüyen Nasihatçi

İlmiyle amel etmeyen kişi; uçuruma doğru giderken etrafına, “Attığınız adıma dikkat edin, gözünüz önünüzden ayrılmasın, her an bir çukurun içine düşebilirsiniz!” nutuklarını atan bir riyaset körüdür…