kerem onder

Cennet yemekleri ve dünya yemekleri arasındaki fark…

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

* Burada sakal var ama orada yok. Tüy, kıl, koltukaltı, etek kılı yok. Sümkürmek, geğirmek, gaz çıkarmak ve tuvalet ihtiyacı yok orada.

* Nitekim Abdullah b. Abbas, “Cennetteki nimetlerle dünyadakiler arasında isim benzerliğinden başka benzerlik yoktur” demiştir (Râzî, XXX, 249; ayrıca bk. Bakara 2/25)

* Dünyada belirli müthiş ikili nimetler var? Benim aşık olduğum ikililer; 1) İskender, Künefe 2) Adana, Sütlü Kadayıf 3) Erik, Kiraz ve Çilek 4) Karpuz ve kavun…

* “Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır.” (Zuhruf Suresi / 71)

* Erkeklerin Bilezik Takması?

İkinci Soru: Bilezik, kadınlara yakışır. Erkeklerin bilezik takması bir ayıptır. Binâenaleyh Cenâb-ı Hak niçin bu bilezik takma işini bir teşvik sadedinde zikretmiştir?

Cevap: Cennetlikler, tüysüz delikanlılardır. Dolayısıyla erkek bile olsalar, bunların altın ve gümüş süsler takmalarında yadırganacak bir şey yoktur. Bu gümüş ve altın bileziklerin, cennette sadece kadınlar ile çocuklara ait olduğu; burada erkek çocuklar (sibyan) ifade “tağlîb” edildiğinden dolayı böyle müzekker zamirler kullanıldığı söylenmiştir.

b) Bu kelime, “temizleyen” manasınadır. Buna göre de şu iki izah yapılabilir:
1) Mukatil şöyle der: “Bu, cennet kapısının yanındaki ağacın dibinden kaynayan bir göze olup, bundan içenin kalbindeki gıyl-u gali ve hasedi Allah çıkarır-temizler ve onun içinde pislik namına hiçbir şey bırakmaz.

2) Ebû Katade şöyle der: “Cennetlikler yer-içerler. Bu yeme-içmenin en sonunda da onlara bu şarab sunulur. Dolayısıyla onlar bunu içerler. Bununla içleri temizlenir ve derilerindeki gözeneklerden, tıpkı misk gibi bir koku fışkırır.” Bu iki izaha göre, buradaki “tahûr”, mutahhir, yani “temizleyen” manasına olmuş olur. Çünkü bu şarab onların içlerini, kötü huylardan ve insana sıkıntı veren şeylerden temizler.

c) Biraz önce demiştik ki, “onlara yiyecekleri içecekleri sunulup, onlar bunları bitirince, kendilerine bu tertemiz şarab getirilir. Onlar da bunu içerler ve bu, onların içlerini temizleyip, derilerinin gözeneklerinden, misk gibi kokular fışkırtır.” Binâenaleyh bu, bu şarabın, diğer cennet şarablarından başka olduğunu gösterir.

Bir de bu içecek diğer içecekleri hazmettirir. Sonra bu hazmettirmesinin yanında, diğer yiyecek-içecekleri tıpkı misk gibi koku saçacak bir hale getirmesi gibi enteresan bir tesiri daha vardır. Bütün bunlar, bunun diğer cennet şarablarından başka olduğunu göstermektedir.” Fahreddini Razi / Tefsir

Ayetlerde cennetliklerin içecekleri içkiler, sunucular ve hizmetçiler anlatılmakta; elbiseleri ve takıları tasvir edilmektedir. Müfessirler buradaki kâselerin gümüş ve billûrla tanıtılmasının, sadece bilinmeyeni bilinenle anlatmak, böylece muhatabın zihninde cennet nimetleriyle ilgili bir imaj, bir fikir ve sonuçta bir arzu uyandırmak maksadıyla yapılmış bir benzetmeden ibaret olduğunu belirtirler. Bunların mahiyetleri hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. Nitekim Abdullah b. Abbas, “Cennetteki nimetlerle dünyadakiler arasında isim benzerliğinden başka benzerlik yoktur” demiştir (Râzî, XXX, 249; ayrıca bk. Bakara 2/25).

 

 

      fblogo    

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.