ALLAH İSTEMEDİĞİ İÇİN Mİ NAMAZ KILAMIYORUM?

ALLAH İSTEMEDİĞİ İÇİN Mİ NAMAZ KILAMIYORUM?

ALLAH İSTEMEDİĞİ İÇİN Mİ NAMAZ KILAMIYORUM?

Soru: Selamün aleyküm hocam. Bir insanın inançlı olupta namaz kılamaması ibadet edememesinin sebebi nedir? İstediği halde yapamıyor. Kimi hocalar diyor ki, Allah istemediği kulu çok günahkarsa namaz kılmak nasip olmuyormuş. Allah huzuruna kabul etmiyormuş böyle duydum. Bu konuda beni aydınlatır mısınız çok teşekkür ederim saygılar sunarım.

Cevap: Ve aleykum selam

Allah Teala her kulunu sevdiği için yaratmıştır ve her an kendisine dönmelerini ve yönelmelerini sever.
Kul, Rabbine doğru bir karışlık hamle yapar ve yaklaşırsa, Allah kuluna bir kulaç(10 misli) yaklaşır.
 
Resulullah (aleyhisselatü vesselam) buyurdular ki:
"Allah Teala hazretleri diyor ki: "Ben, kulumun benim hakkımda yaptığı zanna göreyim. O, beni zikretti mi, onunla beraberim. Eğer o beni nefsinde zikrederse, ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaat içerisinde zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir zira yaklaşırım. O bana bir zira yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim." hadisi, ilk hamlenin kuldan gelmesi gerektiğinin bir delilidir. (Buhari, Tevhid 50; Müslim, Zikr 2, (2675); Tirmizi, Da'avat 142, (3598)
 
İbadeti nasib etmediklerine gelince, eğer kul kendisini ibadetten ve kulluktan uzak edecek yerlerle ve insanlarla içli dışlı olursa, işte o kimseye Allah kendisini unutturur.
 
"Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir." hükmü, bu yaşam gayesini unutan nasipsiz kimseleri anlatır. (Haşr 19)
 
İbadetsiz ve isyan içinde yaşayan insanları gördüğünüzde, kötü seçimler yaptıklarına ve gitgide yaratıcılarından uzaklaştıklarına şahid olduğunuzda, sakın onlardan ümidinizi kesmeyin.
Zira ne yapmış olurlarsa olsunlar, Allah tövbe kapısını kapatmaz.
 
“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” (Bakara 186)