NASIL TÖVBE EDİLİR VE BİR TÖVBE DUASI VAR MIDIR?

NASIL TÖVBE EDİLİR VE BİR TÖVBE DUASI VAR MIDIR?

NASIL TÖVBE EDİLİR VE BİR TÖVBE DUASI VAR MIDIR?

Soru: Selamun Aleyküm hocam. Tevbe nasıl edilir bir duası var mıdır?

Cevap: Ve aleyküm selam

Tövbede en evvel kalpte pişmanlık olmalıdır.
 
Hüzün, nedamet ve mahfiyatla Allah'ın huzuruna durulup tek affedicinin O olduğu itiraf edilmelidir.
 
Peşinden şu aşağıdaki dua yapılır:
 
Tövbe İstiğfar Duası :
 
“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.
Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”
 
“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan ve ayağımdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim.
Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”