İLK MÜSLÜMAN İBRAHİM Mİ MUHAMMED Mİ ALEYHİMESSELAM

İLK MÜSLÜMAN İBRAHİM Mİ MUHAMMED Mİ ALEYHİMESSELAM

İLK MÜSLÜMAN, İBRAHİM Mİ, MUHAMMED Mİ? (ALEYHİMESSELAM)

Soru: Ali İmran Suresi 67. ayette Hz. İbrahim'in ilk Müslüman olduğu söyleniyor ancak Zümer Suresi 12. ayette Peygamberimizin ilk müslüman olduğu söyleniyor. Nasıl oluyor bu? Selamün Aleyküm.

Cevap: Ve aleyküm selam

“De ki: “Şüphesiz, benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allaha aittir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.” (En'am 162-163)
 
Bunu söyleyen İbrahim aleyhisselam kendi döneminin ilk Müslümanıdır;
 
“Musa, tâyin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca: “Rabbim! Bana zatını göster, sana bakayım” dedi. Allah: “Beni asla göremezsin! Fakat şu dağa bak. Eğer o dağ yerinde durabilirse, o zaman sen de beni görebileceksin!” dedi. Rabbi o dağa tecelli edince onu darmadağın etti. Musa da bayılıp düştü. Ayılınca; “Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim, ben iman edenlerin ilkiyim!” dedi.” (Araf 143)
 
Bunu söyleyen Musa aleyhisselam kendi döneminin ilk Müslümanıdır;
 
"De ki: Ben ilk Müslüman olmakla emrolundum.” (Zümer 12)
 
Bunu söyleyen Muhammed aleyhisselam da kendi döneminin ilk Müslümanıdır...