YAHUDİ VE HRİSTİYANLARDAN KİMLER CENNETE GİREBİLİR?

YAHUDİ VE HRİSTİYANLARDAN KİMLER CENNETE GİREBİLİR?

YAHUDİ VE HRİSTİYANLARDAN KİMLER CENNETE GİREBİLİR?

Soru: Muhterem hocam Efendimiz (s.a.v) Yahudi Hrıstiyan ve Müslümanların fırkalara bölüneceğini bu dinlerden yalnızca birer fırkanın cennete diğerlerinin cehenneme gideceğini buyurmuştur Müslümanları anlıyorumda Yahudi ve Hristiyanlardan olanlar nasıl cennete gidecekler?

Cevap: “Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehenneme girer.” (Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace, Fiten, 17; İbni Hanbel, 2/332)

Ehli Kitap, yani Yahudi ve Hristiyan olanlardan Cennete gidecek olanlar, Peygamberlerinin getirdiği şeriate hiçbir değişiklik yapmadan ve bozmadan inanıp itaat edenler olacaktır.

Bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar'ın, bozulmamış olan son şeriata yani İslam'a girmeden Cennete gidebilmeleri mevzubahis değildir...

“Muhammed’in canı, (kudret) elinde olan Allah’a yemin olsun ki; Bu ümmetten Yahudi veya Hıristiyan herhangi bir kimse beni duyar da, sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse, mutlaka Cehennem ashâbından olur!” (Müslim, İman: 70, no: 153)

Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'a tâbi olmayan Yahudi ve Hristiyanların küfür ehli olduklarının Kur’an’daki onlarca delilinden sadece birini nakledeyim:

“Muhakkak ki, Kitap ehlinden (Yahudi ve Hristiyan) inkâr edenler ve müşrikler, Cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar, yaratılmışların en şerli olanlarıdır.” (Beyyine 6)