BURÇLARA İNANMAK CAİZ MİDİR?

BURÇLARA İNANMAK CAİZ MİDİR?

BURÇLARA İNANMAK CAİZ MİDİR?

Soru: Selâmün aleyküm hocam. Burçlar hakkında İslamdaki hüküm nedir? İnanan arkadaşlarım var benimde pek çok özelliğim burcu uyuşuyor inanırsam dinim açısından bir sıkıntı olur mu? Hayırlı akşamlar.

Cevap: Ve aleyküm selam

Burçların tesirine inanmak küfürdür.

Burçlar; astronomik olarak gök kubbe de yer alan 12 takım yıldızına verilen isimlerdir.

Tarih içinde bazı kimseler, bu yıldızların hareketiyle insanların yaşamları arasında bir irtibat kurmakla uğraşmış ve fal bakma denilen uyduruk bir sistem icad ederek, insanların geleceklerinden haber vermek suretiyle ceplerini doldurmaya çalışmıştır.

Oysa Allah Teala bize şöyle der:

“De ki: göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur.” (Neml 65)

Burçlara göre insanların kaderini belirlemek bir çeşit sapık Cebriye inancına dayanır. İslâm’da burçlar yani falcılık kesinlikle haramdır. Gelecekten haber veren kâhini tasdik etmek küfürdür. (Elfâz-ı Küfür / Mâturidiyye Akaidi)

Konu hakkında Allah'ın Peygamberi (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurur:

”Bir kimse, gider de verdiği haber konusunda kâhini tasdik ederse, Allah’ın Muhammed’e indirdiğini inkâr etmiş olur.” (Tirmizî, Tahâret, 102; Ahmed İbn Hanbel, II, 408)

Yine Resulullah (aleyhisselatü vesselam) buyurdu:

“Ahir zamanda fala (burçların etkisine) inanıp, kaderi inkâr edenler çıkacaktır.” (Tirmizî)

İslâm âlimleri, sâbiîler gibi, tesiri yalnız yıldızlardan bilerek onlardan bir takım hükümler çıkarmaya kalkışmanın küfür ve şirk olduğunda ittifak etmişlerdir. (Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VII, 5207)

Dergi ve gazetelerdeki şans burçlarına bakmak da bu anlamdadır. Kısmetinde yıldızların ve gezegenlerin etkisi olduğuna inanırsa müşrik olur. Eğlence olsun diye okursa asidir, günahkârdır. Çünkü şirk olan bir şeyi okuyarak eğlenmek caiz değildir.
Ayrıca, şeytan, kalbine yazılanlara inanmayı sokabilir. Bu da şirke düşmesine sebep olur.
 
Son Peygamberin (Övgüler ve selam üstüne olsun), konu hakkındaki bir görüşü de meşhur Kütüb-i Sitte'de kayıtlıdır:
 
”Allah bu yıldızları üç şey için yaratmıştır: Onları göğün süsü kıldı, şeytanlara atılacak taşlar kıldı, kendileriyle yön tayin edilen işaret kıldı.
Kim yıldızlar hakkında bunlardan başka yorumlar yapmaya kalkarsa hata eder ve nasibini kaybeder, kendisini ilgilendirmeyen ve bilgisi olmayan hatta bilmekte peygamberler ve meleklerin bile acze düştükleri bir hususta kendini külfete sokar.” (Kütüb-ü Sitte Hadis No: 5759)
 
Son bir nakil de İmam Buhari'den yapalım:
 
Zeyd ibni Halid el-Cühenî (radiyallahu anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Hudeybiye’de gece yağan yağmurun ardından sabah namazını kıldırdı.
Namazı bitirince insanlara yöneldi ve şöyle dedi:
 
‘Rabbinizin ne dediğini biliyor musunuz?’ Sahabeler:
-Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
-‘Allah'ü Teâlâ dedi ki: Kullarımdan bazıları bana inanmış, bazıları da inkâr etmiş oldu. Kim Allah’ın kerem ve rahmetiyle bize yağmur yağdı derse, o kimse inanmış ve burçların tesirini inkâr etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın etkisiyle bize yağmur yağdı derse, o kimse beni inkâr etmiş ve burçların tesirine inanmıştır.” (Buhari)