BUDİSTLER EHLİ KİTAP MIDIR?

BUDİSTLER EHLİ KİTAP MIDIR?

BUDİSTLER EHLİ KİTAP MIDIR?

Soru: Selamün aleykum hocam. Budistler ehli kitap sayılabilir mi?

Cevap: Ve aleyküm selam

Budistler Ehli Kitab değildir. Kur'an'da zikredilen müşrikler sınıfındadırlar.

Allah'ın ve Peygamberlerin varlığına inanmazlar. Kıyamet gününe de inanmazlar.

Budizmin kurucusu olan Buda'yı ilahlaştırmaktan da kurtulamamışlardır ki, İslam'da buna şirk denir.

Açık bir şekilde, yücelttikleri insanların kendi elleriyle yaptıkları putlarına (heykellerine) tapınma ritüelleri vardır.

Budist bir bayanla, dinini terk etmedikçe evlenmek müslüman erkeklere haramdır...