BİR MÜRŞİDİN, MÜRİDİYLE İLGİLENMEMESİ NE ANLAMA GELİR?

BİR MÜRŞİDİN, MÜRİDİYLE İLGİLENMEMESİ NE ANLAMA GELİR?

BİR MÜRŞİDİN, MÜRİDİYLE İLGİLENMEMESİ NE ANLAMA GELİR?

Soru: Bir Mürşidin müridiyle ilgilenmemesi ne anlama geliyor?

Cevap: Müridin haline göre değişir.

Ya çok şımarmaya meyilli bir derviştir.
 
Ya derviş çok ısınmasın, ilahi aşka düşüp dünya vazifelerini ve sorumluluklarını terketmesin, dengede olsun diye ona mesafe koyuyordur.
 
Mana alemine fazla ısınırsa dünyadan tamamen kopar;
Hep sohbet, hep namaz hep zikir ister ki, bu da İslam'ın denge prensibine uymaz.
 
Tasavvufun bir ismi de denge demektir zira...
 
Bir diğer ihtimal de, mürşidin vakti yoktur ve herkese yetişemiyord