YOLCULUKTA NAMAZI KISALTMANIN DELİLİ OLAN HADİSLER HANGİLERİDİR?

YOLCULUKTA NAMAZI KISALTMANIN DELİLİ OLAN HADİSLER HANGİLERİDİR?

YOLCULUKTA NAMAZI KISALTMANIN DELİLİ OLAN HADİSLER HANGİLERİDİR?

Soru: Hocam yolculukta namazları kasretmenin delili olan hadisleri nakledermisiniz. Etrafımızda bunlar kısaltmalar gereksiz diyen biri türedi.

Cevap: Bu konuda çok hadisi şerif vardır. Birkaçını nakledeyim:

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte Mekke 'ye gitmek üzere Medîne 'den çıktık. Efendimiz yolda namazları ikişer ikişer kılıyordu. Medîne'ye dönünceye kadar hep böyle yaptı."
 
Enes'e:
"Mekke'de ne kadar kaldınız?" diye sorulmuştu:
'Orada on gün kaldık' dedi." (Buharî, Taksir 1, Megâzî 52; Müslim, Salatu'l-Müsâfirin 15, (693) ; Ebu Dâvud, Salât 279, (1233); Tirmizî, Salât 392, (548); Nesâî, Taksîru's-Salât 4, (3, 121)
 
---
 
İmrân İbnu Husayn (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Fetih günü, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'la birlikte Mekke'de hazır bulundum. Mekke'de onsekiz gece kaldı, bu esnada namazları hep iki kıldı. Şöyle hitab ediyordu:
 
"Ey bölge halkı! Siz bize bakmayın, dört kılın. Biz hep yolcuyuz (bu sebeple kasrederek iki kılıyoruz)." (Ebu Dâvud. Salât 270, ( 1229)
 
---
 
Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Tebük'te yirmi gün ikâmet etti ve namazları hep kasretti." (Ebu Dâvud, Salât 280; (1235)
 
---
 
Hz. Ömer (radıyallahu anh)'den anlatıldığına göre, Mekke'de namazı halka iki rek'at kıldırdı. Selamı verince:
 
"Ey Mekkeliler!" dedi, "Namazlarınızı dörde tamamlayın. Biz yolcuyuz (bu sebeple iki kıldık)" (Muvatta, Kasru's-Salât 19, (1, 149)