ADEM'İN BABASI VAR MI? MUSTAFA İSLAMOĞLU'NUN YENİ BOMBASI!

ADEM'İN BABASI VAR MI? MUSTAFA İSLAMOĞLU'NUN YENİ BOMBASI!
ADEM'İN BABASI VAR MI? MUSTAFA İSLAMOĞLU'NUN YENİ BOMBASI!
 
Soru: Selamu aleykum Hocam
Size yolladığım bu videoda modernist yazarlardan Mustafa İslamoğlu, Adem aleyhisselam’ın bir babası olduğunu iddia ediyor ve bunu Kur'an söylüyor diyerek akılları bulandırmaya çalışıyor. Sorum şudur. Gerçekten Kur’an’da Adem’in babası ya da annesinin olduğunu söyleyen işari dahi olsa bir ayet var mıdır? Lütfen bizi aydınlatın.

Cevap: Ve aleykum selam

Kısa videoyu izledim. Yalnız videoda bu reformist yazarın iddiasından daha çok dikkatimi çeken şey, karşısında oturan kişinin şaşkın bakışlar eşliğinde bir telaşla elindeki Kur'an mealini karıştırıp yazarın iddiasına delil olarak öne sürdüğü ayeti bulma girişimiydi. Modernist yazar; 'Adem’in babası var mı? Var ya! Kur'an söylüyor(!)' dediği anda, karşısındaki şahsın başından aşağı kaynar suların döküldüğünü ve beyninden buharlar çıktığını hissettim. Adam resmen şok oldu!

Arkadaşlarım, programı sunan kişinin Ehli Sünnet bir kişi olduğunu ve Risale talebesi olduğunu bana bildirdi.
Tamam da, senin yeni din getiren bir bid'at ehliyle ne işin olur? Sırf sana olan muhabbetinden dolayı programı bir Risale-i Nur talebesi izlese ve sırf sana güvendiği için reformist yazarın sözlerini tasdik etse ve Adem Nebi'nin bir babası olduğuna inansa, İslam dairesinden çıkar! "...Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur..." hükmü gereği, o kardeşinin dinden çıkmasına sen de aracılık etmiş olmaz mısın? (Nisa 85)
 
Gelelim reformist yazarın îzan dışı sözlerine;
Öncelikle, yazarın fantezisine delil olarak zikrettiği ayete bakalım:
 
"Hiç şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık." (İnsan 2)
 
Bu ayetin, Adem aleyhisselam ile bir ilgisi yoktur. Ayet, umumi olarak insanların tamamının yaratılış şeklinin bir damla spermden olduğunu beyan eder. Ancak hususi(özel) olarak yaratılmış olan üç kişiden bahsetmez.
 
İnsanlık içinde normal yaratılış şartlarının ötesinde, sadece Allah'ın 'OL' emriyle yaratılmış olan üç kişi vardır:
Bunlar Adem, Havva ve İsa'dır. (Allah'ın selamı onların üstüne olsun)
Eğer reformist yazarın yaptığı gibi, yukarıdaki ayeti Allah'ın kudretini yansıtan bu üç kişiye de şamil edersek, aşağıda zikredeceğim tüm ayetleri inkar etmiş oluruz ki buna, Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek denir ve küfürdür.
 
Allah Teala, yüce Kitâbında şöyle buyurdu:
 
"Şüphesiz, Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi." (Âl-i İmran 59)
 
Dikkat edilirse, Rabbimiz, 'İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir' dedikten hemen sonra, 'Adem'i topraktan yarattı' buyurarak, ilk insanı yaratışının sperm yoluyla değil, direkt olarak toprak ve peşinden “ol” emri yoluyla olduğunu bildirmiştir.
 
Tam bu noktada, ben de bir iddiamı ortaya atmak isterim. Bütün insanların ana-babadan yaratıldığını iddia edip özel yaratılışları inkar eden reformist yazara, İsa aleyhisselam’ın yaratılış şeklini de bir sorun!
Adem aleyhisselam’ın yaratılışındaki olağanüstülüğü kabul edecek iman kapasitesine sahip olmayan bu şahıs, eminim ki İsa aleyhisselam’ın babasız yaratıldığını da kabul etmeyecek ve saçma bir tevil yapacaktır!
 
Yazarın zihninde teşhis ettiğim en büyük arıza, tıpkı Muhammed Esed kafasında olduğu gibi, Allah'ın böyle anormal yaratışlara güç yetiremeyeceği algısını oluşturup, Kur'an'da geçen bütün mucizeleri inkar etme girişimidir.
İşte modernizm böyle bir şeydir; '
 
Akla uyuyorsa alırız, uymuyorsa ayet bile olsa te'vil eder, atarız!'
 
Yine yazara sorulması gereken başka bir soru da, eğer dediği gibi Adem'in bir babası varsa, bir de anası olmalı değil midir?
Peki o zaman, bu ana babanın ana babası kimdir?
Bu uçsuz zincir, devir ve teselsüle girer ki, bu şekilde de ilk insan bulunamaz!
 
Bu bâtıl arızayı çözebilmenin tek yolu da, Darwin'in türlerin değişimi teorisiyle olur: ‘Maymun türüydük, yavaş yavaş insan türüne döndük!!’
Yoksa, Müslüman olarak bildiğimiz bu yazar, bu konuda Darwin gibi mi düşünüyor?
 
Konuyla alakalı delil teşkil eden tüm ayetleri buraya alacak durumum yoktur, lakin bir kaç açık ayeti nakletmekle yetinelim:
 
"O ki, sizi bir tek kişiden türetti, o tek kişinin beraberliğinde huzura ereceği eşini de kendi özünden yarattı, eşini kucaklayıp sarınca, hafif bir yük yüklendi. Onu bir süre taşıdı, sonra yükü ağırlaşınca, eşler birlikte "Eğer bize sağlıklı bir çocuk verirsen, kesinlikle sana şükredenlerden oluruz" diye Allah'a dua ettiler. " (A'raf 189)
 
'O ki, sizi BİR TEK KİŞİDEN türetti' hükmü, ilk yaratılanın tek kişi olduğunu; 'eşini de kendi ÖZÜNDEN yarattı' hükmü de, Havva anamızın Adem Nebi'nin kürek kemiğinden yaratıldığını beyan ediyor…
 
"Hani Rabbin, Meleklere: 'Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim' demişti. Onlar da: "Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?" dediler. (Allah:) "Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim" dedi." (Bakara 30)
 
Rabbimiz burada, 'yeryüzünde BİR HALİFE var edeceğim' derken, ne bir anne-babadan ne de spermden bahsediyor!
 
"Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: 'Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş, kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım." (Hicr 28)
 
'KURU BALÇIKTAN, şekil verilmiş, KOKUŞMUŞ ÇAMURDAN bir insan yaratacağım.' buyurmuşken, nerde anne, nerde baba, nerde sperm?
 
"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının." (Nisa 1)
 
Önce 'BİR TEK NEFİSTEN yaratan', sonra 'ONDAN DA EŞİNİ YARATAN' buyurduktan sonra, 'ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan' buyurarak, sonra gelen tüm insanların o ikisinden(Adem ve Havva)'dan meydana getirildiğini bildiriyor Rabbimiz.
 
"Allah, sizi yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)" (Nuh 17)
 
Rabbimiz bu ayetinde ise, ilk insanı tıpkı bir bitki gibi direk topraktan bitirdiğini beyan ediyor. Bakın yine Anne-baba yok!
 
 "Allah, sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı.
Allah’ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur." (Fâtır 11)
 
Bu ayetteki, 'SİZİ ÖNCE TOPRAKTAN' kısmı Adem'i; 'sonra da az bir sudan (MENİDEN) yarattı' hükmü de,
Havva'dan sonraki cinsel birleşmeyi ve bunun peşinden '(erkekli dişili) eşler' yarattığını haber veriyor.
 
Bu son ayette ise, bir açıklama yapmaya gerek duymuyorum:
 
"Andolsun, biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık. Sonra onu (Hz. Âdem'in nesli olan) insanı sarp ve metin bir karargahta (rahimde) bir nutfe (zigot) yaptık. Sonra o nutfeyi alaka (yapışan şey) hâline getirdik, derken o alakayı mudga (bir çiğnem et) yaptık, o bir çiğnem eti kemik(lere) çevirdik (ve) o kemiklere de et (kaslar) giydirdik. Sonra onu başka yaratılışla inşa ettik (can verdik, konuşma verdik)..." (Mü'minun 12-14)
 
Son kısımda Allah'ın Peygamberi Muhammed aleyhisselâtü vesselam konuyu kapatsın:
 
"Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden, siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi, bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu." (Ebu Davud)
 
Binnetice, Adem aleyhisselam'ın bir babasının ve annesinin olduğunu iddia etmek, yukarıda zikrettiğim tüm ayetleri inkar etmek demek olur ki, bu da açık bir küfürdür.
 
Bir Müslüman olarak, yazarı bu tür inkarcı görüşlere tövbe etmeye ve en kısa zamanda yine bir programda görüşünün batıl olduğunu açıklama mertliğini göstermeye davet ediyorum...
 
"Ves selâmu alâ menittebeal hüdâ - Selâm, doğru yola uyanlara olsun."
 
İlgili Sohbetim: