CEHENNEME GİREN MÜSLÜMANIN ORADAN ÇIKACAĞINA DAİR AYET VAR MI?

CEHENNEME GİREN MÜSLÜMANIN ORADAN ÇIKACAĞINA DAİR AYET VAR MI?

CEHENNEME GİREN MÜSLÜMANIN ORADAN ÇIKACAĞINA DAİR AYET VAR MI?

Soru: Selamun aleykum hocam. Müslümanın cehennemden çıkıp cennete gireceğine dair bir ayet varmıdır?

Cevap: Ve Aleyküm Selam.

“Allah dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır.” (Bakara 284; Al-i İmran 129; Maide 18,40) mealindeki ayetlerde müminler söz konusudur. Çünkü kâfir olarak ölenler affedilmeyeceklerdir ve ebediyyen ateştedirler.

Resulullah Efendimiz (aleyhisselatü vesselam), günahı sevabından fazla gelen mü'minler hakkında şöyle buyurur:

“Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten (ve ancak Cenab-ı Hakk’ın bildiği bir müddet geçtikten) sonra Allah: ‘Bir hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın’ buyuracak ve çıkarılacaklardır…” (Buharî, İman, 15; Müslim, İman, 147-149)

Bu gibi ayet ve hadislerden dolayı, zerre kadar imanı bulunan bir kimsenin, netice itibariyle cehennemden çıkıp cennete gireceğine dair ehl-i sünnet alimlerinin görüşleri arasında bir ihtilaf yoktur.

Ve yine, mü'min olarak ölenlerin ebedi Cehennemde kalacağını bildiren bir ayet yoktur...