ADEM VE HAVVA CENNETTEN KOVULMASAYDI, BİZ HALA ORADA MIYDIK?

ADEM VE HAVVA CENNETTEN KOVULMASAYDI, BİZ HALA ORADA MIYDIK?

ADEM VE HAVVA CENNETTEN KOVULMASAYDI, BİZ HALA ORADA MIYDIK?

Soru: Selamun aleyküm hocam. Arkadaş tavsiye etti size öyle ulaştım. Hocam hz. Adem ve Havva cennetten kovulmasaydı biz hala orada mıydık? Dünyadaki bu vahşetin içinde çıkarların içinde yaşamazdık.

Cevap: Ve aleyküm selam

Adem baba ve Havva anamız (aleyhimüsselam), Cennetten kovulmasaydı da bizim sınavımızın dünyada gerçekleşeceği mukadderdi. Eğer cennette yaşasa idik, biz Ademoğulları için bir sınav mevzu bahis olmazdı.

Mevla Teala hazretleri, şu ayetlerinde Adem ve Havva (aleyhimüsselam) daha cennettelerken dünyanın yaratılmış olarak mevcut olduğunu bize bildiriyor:

“Dedik ki: "Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan onları(n ayağını) oradan kaydırdı, içinde bulundukları (cennet yurdu)ndan çıkardı. Biz de: "Birbirinize düşman olarak inin, orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasib vardır." dedik.” (Bakara 35-36)

Ayette görüldüğü üzere, o iki hayırlı insan cennetten çıkarılmasaydı bile, biz Ademoğullarının yaşam ve sınav yerlerinin dünya olacağı Allah tarafından ezelde takdir edilmişti. Adem (aleyhisselam)'ın yasak ağacın meyvesinden yiyerek Cennetten çıkarılmasında, kaderin hissesini unutmamak gerekir. Çünkü, Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratmasındaki hikmet ve maksadın gerçekleşmesi, ancak Hz. Âdem ve Havva'nın Cennetten yeryüzüne inmesiyle mümkün olmuştur.

Büyük mutasavvıf Ebu'l-Hasen-i Şâzelî, Hz. Âdem'in zellesi hakkında şöyle der:

"Ne hikmetli bir günah ki, kıyamete kadar gelecek insanlara tövbenin meşru kılınmasına sebep olmuştur." (Risale-i Hamidiye, s. 611.)