SELA OKUMAK BİD'AT MİDİR?

SELA OKUMAK BİD'AT MİDİR?

SELA OKUMAK BİD'AT MİDİR?

Soru: Selâmün aleyküm hocam selâ okumak bid'at mıdır. Facede arkadaş selâ için abbasiler döneminde yaratılmış şirklerden biridir ve kandil geceleri gibi sonradan yaratılmış bu tarz şeyler İslamın içine iliştirilmiş diye yazmış hocam

Cevap: Ve aleyküm selam

Sela okumak, ölümün ilanıdır. Sünnete dayanan hiçbir şeye bid'at denemez.
 
Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam), Habeş kralı Necaşi'nin öldüğü gün Medine'de ashabına onun ölümünü duyurmuştur. (Buhari, Cenâiz, 4, c. II, s. 71; Müslim, Sahih, Cenâiz, 22, c. II, s. 657.)
 
Yine Mûte Savaşın'da, sırasıyla orduya kumanda eden Zeyd, Ca'fer ve Abdullah b. Revâha'nın (Allah onlardan razı olsun) şehit edildiklerini de, daha şehadet haberleri gelmeden önce ashabına duyurmuştur. (Buhari, Sahih, Fedâilu Ashabi'n-Nebi, 25, c. IV, s. 218.)
 
Konu hakkında İmam Tirmizî şöyle der:
"Bir adamın akraba ve yakınlarına bir şahsın ölümünü bildirmesinde bir beis yoktur.
Binâenaleyh ölüm i'lâmı, sırf ölümü duyurmak için yapılırsa bir beis yoktur. Bilâkis insanların cenazede bulunmaya koşmaları, teçhiz ve tekfinde ölünün sahibine yardım etmeleri, ta'ziyeyi vaktinde yapmaları ve ölenin halk ile olan muamelesinin kesilip Hakka kavuştuğunu duyurmak gibi faydalarına nazaran ölümü ilân etmek, matlup olan bir hareket olur. Ama bundan başka gayeler için, câhiliyye adeti üzere ağlayıp, kaza ve kadere razı olmayıp kızmaları gibi yasak ve haram olan fiilleri yapmak gayesiyle ölümü ilan etmek yasaktır ve haramdır. " (Şeltut, Mahmud, el-Fetevâ, s. 218, Kahire, 1975)
 
2. Kandillerin bid'at ve şirk olduğu söylemini de ancak Peygambersiz Müslümanlar söyleyebilirler...

Konu hakkındaki yazım:

http://keremonder.com/kandil-dusmani-mi-peygamber-dusmani-mi/