KABİRDE YATAN ZATLARDAN DUA İSTENEBİLİR Mİ?

KABİRDE YATAN ZATLARDAN DUA İSTENEBİLİR Mİ?

KABİRDE YATAN ZATLARDAN DUA İSTENEBİLİR Mİ?

Soru: Selamun aleykum hocam. Kabirdeki büyük zatlardan sıkıntılarımızdan kurtulmak için himmet yada dua etmesini isteyebilirmiyiz?

Cevap: Ve aleyküm selam
 
Kabirlerde yatan zevattan 'dünyalık olarak' herhangi bir şey istemek şirk olur.
 
Mesela; 'bana bir eş ver ey falanca zat'; yahut 'bir daire almak istiyorum, bana bunu nasib et' gibi dünyalık bir metaı, vefat etmiş olan bir kulun yaratacağını düşünerek ondan istemek, tek yaratıcı olan Allah'a eş koşmak anlamına gelir.
 
Tüm bu talepler, ancak yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'tan istenebilir.
 
Unutmamak gerekir ki, kabirde yatan alim, veli ya da şehid, sadece bir kuldur ve hiçbir şeyi yaratamaz.
 
Burada caiz olan, dünyalık ve ahiretlik isteklerimiz için bu zatlara tevessül ederek(vesile kılarak) Allah'tan istemektir.
 
Tevessül şöyle olur:
 
"Allah'ım, burada yatan sevdiğin kulun hürmetine şu sıkıntımı gider, şu ihtiyacımı ver" diye dua ederek, o hayırlı kişi, bu işe vesile kılınmış olunur.
 
İmam Beyhaki’nin sahih bir isnatla Malik Ed-Dar’dan rivayet ettiğine göre:
 
İkinci Halife Ömer Bin Hattab (radiyallahü anh) zamanında kıtlık ve açlık oldu. Sahabelerden biri (Bilal B. Haris el-Muzeni) Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in kabrine teberrük amacıyla giderek şöyle demiştir:
“Ey Allâh’ın Resulü! Allâh’a dua et ki ümmetine yağmur yağdırsın. Çünkü helak olmuş durumdalar.”
 
Sonra bu adam Peygamberimizi rüyasında görmüş ve Peygamberimiz ona şöyle demiştir: “Ömer’e selam söyle ve Allâh’ın onlara yağmur yağdıracağını haber ver.” Adam Ömer’e gider ve olanları anlatır.
 
Bu hadisi İbni Hacer el-Askalani Feth'ul Barî adlı kitabında nakletmiştir. c.2 s.495. Hadis numarası 1010 Kitab'ul İstisgâi konu başlığındaki 3. bölümde (Babu sualin ma fi el-imame el-istisgae iza kahatu)
 
İbni Kesir de, El-Bidaye ven-nihaye adlı eserinde nakletmiştir. (c.7 s. 91)
 
Hadiste bahsi geçen sahabe, Peygamberimiz aleyhisselam'dan açıkça ümmet için dua ve yardım istemiştir.
 
Örnekteki gibi, kabirde yatan zâtın (Peygamber, şehid, alim, veli) kendisinden dua ve himmet istenebilir.
 
Enes b. Malik radiallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem‘in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
 
“Doğrusu, sizin amelleriniz ölmüş yakınlarınıza ve aile efradınıza gösterilir. Eğer amelleriniz iyi ise, ölmüşleriniz bu haberle müjdelenirler, şayet amelleriniz kötü ise, şöyle derler:” Allah’ım, bizi nasıl doğru yola ilettiysen, onların da doğru yola erişmeden ölmelerine izin verme!“ (Ahmed ibn Hanbel, Müsned)