BEDİR SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞEN SAHABİLERİN İSİMLERİ NELERDİR?

BEDİR SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞEN SAHABİLERİN İSİMLERİ NELERDİR?
BEDİR SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞEN SAHABİLERİN İSİMLERİ NELERDİR?

Soru: Muhterem hocam, Bedir savaşında şehit düşen sahabilerin isimleri nelerdir?

Cevap: Muhacirlerden Şehid Olanlar:

1. Ubeyde b. Haris
2. Umeyr b. Ebi Vakkas
3. Züşşimaleyn b. Abdi Amr
4. Akıl b. Bükeyr
5. Mihca’ (Hz. Ömer'in azadlısı)
6. Safvan b. Beyza
 
Ensardan Şehit Olanlar
 
1. Sad b. Hayseme
2. Mübeşşir b. Abdül Münzir
3. Yezid b. Haris
4. Umeyr b. Humam
5. Rafi b. Mualla
6. Harise b. Süraka
7. Avf b. Haris
8. Muavviz b. Haris
 
(Allah onlardan razı olsun)