ÜÇ CUMAYI TERKEDENİN KALBİ MÜHÜRLENİR Mİ?

ÜÇ CUMAYI TERKEDENİN KALBİ MÜHÜRLENİR Mİ?

ÜÇ CUMAYI TERKEDENİN KALBİ MÜHÜRLENİR Mİ?

Soru: Hocam 3 cuma terk edenin kalbi muhurlernir hadisini nasıl anlamaliyiz yani bu adam bitti mi daha dönmez mi pişman olsa tövbe etse de mühür kalkmaz mi o ebedi cehenneme mi gider??

Cevap: “Ey imân edenler! Cuma günü cuma namazı için ezan okunduğu zaman, Allah'ı anmaya gidiniz." (Cuma 9)

Bu ayeti kerimenin hükmüyle Cuma namazı bütün Mü'minler üzerine farz kılınmıştır.
 
Sahâbîlerden Ebu'l Ca'd ed-Damrî'den; Rasûlullah (aleyhisselatü vesselam)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
 
"Kim önemsemeyerek üç cumayı terkederse, Allah onun kalbini mühürler."
(Müslim, mesâcid, 254 (benzer); Ebu Davud, Namaz, Bab 203, Hadis no: 1052; Nesâî, cuma 2, 3; Tirmizî, cuma 7; İbn Mâce, ikâme 93; Dârimî, salât 305; Ahmed b. Hanbel, 1, 2, 40, 422, 450, 461, 499; II, 332, 424; V, 8, 14, 30, Muvatta, cuma 20; Beyhakî, es-Sunenu'l-kubrâ, III, 172, 247, 24S; Hâkim el-Mustedrâk, III, 624)
 
Hadis-i şerifte, Allah'ın, önem vermeyerek veya tembellik ederek üç cuma geçiren kimsenin kalbini mühürleyeceği bildirilmektedir.
İnkâr ederek veya küçümseyerek tek cumayı bile terk eden kimse ise, dinden çıkar, kâfir olur.
 
Hadiste zikredilen kalbin mühürlenmesinin oluşması için, terk edilen cumaların peşi peşine olması gerekir.
 
Bir Cuma geçirmekle değil de, peşpeşe üç Cuma'da kalbin mühürlenmesi, Allah Teala'nın, merhametinden kullarına tanıdığı bir mühlettir.
 
Allah'ın bir kimsenin kalbini mühürlemesinden maksat ise, onun kalbini katılaştırması ve oraya bir hayrın girmemesidir.
İbadetlerden soğuması ve ilim meclislerinden kaçması demektir.
Hakkı batıldan ayırma kabiliyetini yitirmesi, doğruya yanlış, yanlışa doğru demesidir.
 
Alimlerden Irakî, "Tehâvun"un (önemsememek), özürsüz terk etme;
Allah'ın kalbi mühürlemesinin de, "münafık kalbine çevirme" olduğunu söyler.
 
İlgili sohbetlerim:
 
 
Kalbin mühürlenme süreci sohbetleri:
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kqdh_20VcK0