kerem onder

Deizm’in bittiği an!

kerem önder sohbet izle sinle indir

 

Başıboş bırakıldığını mı sanıyorsun? Her haramı işle, sonra da Cenneti iste

* Allah bizi neden yarattı?

* Bir Müslümanın sorumlulukları

* İslama ve Vatana ihanetin cezası

* Ebubeki sıddık ve çürük çıkan ceviz…

* “Ahiretin Gerekli Oluşu

Bil ki Allah Teâlâ, bu sûrenin başlarında, “Yoksa insan, o kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanar…” (Kıyame. 3) buyurunca, sûrenin sonunda da bu ifadeye, tekrar yer vermiş, Öldükten sonra dirilme ile kıyametin varlığının doğruluğu hususunda şu iki delili getirmiştir.

Birinci Delil: Cenâb-ı Hakk’ın, “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” ayeti olup, bunun bir benzeri de, Cenâb-ı Hakk’ın/’Çünkü o kıyamet saati şüphesiz gelecektir. Ben onu, hemen açıklayacağım geliyor, ki herkes neye çalışıyorsa kendisine onunla mukabele edilmiş olsun ‘(Taha. 15) ifadesi ile, “Yoksa Biz, iman edip de güzel amel edenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız… “(Sad,28) ifadesi olup, izahı şöyle yapılabilir: Mükellef tutmadan, kendisine itaati emretmeden, kötü şeylere karşı yasaklar koymaktan, yapabilme gücü, vasıtası ve akıl verme işi, Cenâb-ı Hakk’ın kötü fiillere razı olmasını gerektirir ki, bu da, O’nun hikmetine uygun düşmez. Binâenaleyh, bu demektir ki mutlaka mükellef tutması gerekir. Yükümlü kılma ise, kerim ve rahîm olan zata, ancak bir mükafat yurdunun, öldükten sonra dirilmenin ve kıyametin olması ile uygun ve makul olur.

 

 

      fblogo    

Yorum Yapmak Kapalı.