ALLAH HAKSIZLIK ETMİYOR MU?

ALLAH HAKSIZLIK ETMİYOR MU?
ALLAH HAKSIZLIK ETMİYOR MU?

Takipçi: Hocam Selamün aleyküm. Sohbetlerinizi youtube'dan takip ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Size bir sorum olacaktı. İnanmayan biri sordu. Kafirlerin çocukları da olsa ölen çocuklar sorgusuz sualsiz cennete giderken ben neden bu kadar sıkıntı ve sorgu sual çekmek zorunda kalıyorum haksızlık değil mi diyor?

Hoca: Aleykum selam

"Allah insanlara zerre kadar zulmetmez, haksızlık etmez. Fakat insanlar birbirlerine zulmediyorlar, kendilerine yazık ediyorlar." (Yunus 44)
 
İslamiyette her doğan çocuk müslümandır ve günahsızdır. Ta ki büluğ çağına varıncaya kadar ona teklif yoktur!
Akıl kârı zararı hesab edebilecek seviyeye geldiğinde, bizzat Allah o kulu muhatab alır ve bazı vazifeler verir.
Bu vazifeleri yapanlara ebedi cennet hayatı, yapmayıp baş kaldıranlara da şeytan gibi cehennem vadedilmiştir.
Çocuklar büluğ çağından önce ölürse, cennette ebediyyen çocuk olarak kalacaklar.
Ancak bizlerse, Rabbimizi razı edebilirsek, ebediyyen 33 yaşında bireyler olarak cennet hayatında bulunacağımız hadislerle sabittir.
 
Şimdi bu suali soran kişiye sorun; Bu dünyada ebedi olarak yaşasaydı, çocuk olarak mı kalmak isterdi, yoksa 33 yaşında bedeninin ve ruhunun kemalde olduğu bir hayat mı sürmek isterdi? Hangisi?!
 
"İman edip salih ameller işleyenleri ise, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedî olarak kalacaklar. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız." (Nisâ 57)
 
Çocuklar, 'tertemiz eşlere' sahip olamayacaklar.
E biz de biraz sıkıntı çekicez...
Buharî’nin rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber(a.s.m) “Hz. İbrahim’i –bütün insanlara ait çocukların etrafını sardığı bir halde- cennette görmüştür.” Bir rivayette; oradakilerin: “Ey Allah’ın Resulü! Müşriklerin çocukları da mı cennetteler?” şeklindeki sorularına, “Evet müşriklerin çocukları da…” diye buyurdu” (Buhari, Cenaiz, 93, Tabir, 48; Nevevî, Şerhu Müslim).