Güzeli Gören Gözleri Gördüm...

Güzeli Gören Gözleri Gördüm...
GÜZELİ GÖREN GÖZLERİ GÖRDÜM...
 
Sabah namazına mescide vardım,
Yaşlı bir amcada izleri gördüm.
“Dostu tanır mısın?” diye bir sordum;
Güzeli seyreden gözleri gördüm…
 
Şeyhimle tanışmış, elini öpmüş.
Zikrini öğrenmiş, yolunu tutmuş.
Himmetini almış, önüne katmış;
Güzeli seyreden gözleri gördüm...