SADECE İLİM MECLİSLERİN BULUNMAKLA FAYDA SAĞLAR MIYIZ?

SADECE İLİM MECLİSLERİN BULUNMAKLA FAYDA SAĞLAR MIYIZ?

SADECE İLİM MECLİSLERİN BULUNMAKLA FAYDA SAĞLAR MIYIZ?

Soru: Sa. hocam bir soru soracağım: Hz. Peygamber bir gün şöyle buyurdular:
“Allah Teâlâ kıyamet gününde “İnsanlar bugün kerem ehlinin (cömertlerin) kim olduğunu bileceklerdir” buyurur”. Bunun üzerine sahabiler:
“Ey Allah’ın Rasûlü! Kerem ehlinden maksat kimlerdir?” diye sordular. Hz. Peygamber de; “Allah’ın anıldığı meclislere devam edenlerdir” buyurdular. (Terğib III/63 (İmam Ahmed, Ebu Ya’la, İbn Hibban, Sahih’inde, Beyhaki ve başkaları Ebu Said el-Hudri’den); Heysemi X/76.)
Bu hadisi şeriften sadece ilim meclislerinde bulunup lakin amel işlemekte sıkıntı çeken ve günahı amelden daha çok işleyen biri için de kerem ehli denilebilir mi?
 
Cevap: Selamün aleyküm
 
Evet, denilebilir.
 
Zira, bu kişi, istikrarla ilim meclislerine daim oluyorsa, zamanını Allah yoluna adamaktan sakınmayacak kadar cömert biri demektir.
 
Rabbimizin sünnetinde, bire en az on vermek vardır.
 
Şu halde, sırf Allah'ın rızası için zaman denilen en büyük hazineyi Rabbine veren bu kişiye, Allah Teala, öğrendiği bilgilerle amel etmeyi de kolaylaştıracaktır...