VEHHABİLER SAPIK İTİKADLARINDA SAMİMİLER Mİ?

VEHHABİLER SAPIK İTİKADLARINDA SAMİMİLER Mİ?

VEHHABİLER SAPIK İTİKADLARINDA SAMİMİLER Mİ?

Soru: Selamun aleyküm. Hocam, Vehhabi Selefiler sapık itikatlarında samimiler mi, yoksa bir yere mi hizmet ediyorlar?
Çevremizde dine yeni yönelmiş insanları fazlasıyla etkiliyorlar, ona, buna şirk diyerek.
 
Cevap: Ve aleyküm selam
 
Vehhabi Selefiler, tıpkı FETÖ gibidirler.
 
Alttakilerin çoğunluğu samimidir, kimlerin güdümünde olduklarını bilmez ve tezcanlılıkla bütün ümmeti tekfir eder, dünyada sadece kendilerinin Müslüman olduğuna inanarak aldanırlar.
 
Ancak tavanları, yani üstteki akılları, İngiltere, Amerika ve İsrail gibi İslam'ın en büyük üç düşmanı olan devletlere hizmet ettiklerini ve mali destek aldıklarını gizlemeye çalışırlar.
 
Tıpkı Şii İran gibi, yapmacık söylemlerle bu küfür devletlerine düşmanmış gibi görünür ama Müslüman ümmete düşmanlık etmek ve tekfir etmekten başka da hiçbir işe yaramazlar.
 
Hiçbir Vehhabi Selefi'nin Amerika, İngiltere ya da İsrail'e cihad ilan ettiğini ve onları vurmaya başladığını göremezsiniz.
 
Onlar sadece Müslümanları öldürür, mallarına ve namuslarına el uzatırlar.
 
Vehhabi Selefi akidesindeki DAEŞ de bunun en açık örneğidir.
 
Alttaki videoda, Amerika'nın son başkan adayı olan Hillary Clinton'un, Müslümanların Vehhabi kanadını neden destekledikleri itirafını izleyebilirsiniz:  
 
 
 
Dün Vehhabileri kullanarak Rusya'yı zayıflatmaya çalışan Amerika, bugün aynı terör örgütlerini kullanarak Türkiye'deki Ehli Sünnet omurgayı çökertip kendine bağlı Selefi köleler haline dönüştürmek istiyor.
 
Yine, yakın zamanda Rusya'ya sığınan Amerikan ajanı Edward Snowden da Daeş'i, Amerika, İngiltere ve İsrail'in kurduğunu açıklamıştır.
 
Tavandaki Vehhabi Selefiler, bu üç küfür devleti tarafından kullanıldıklarını biliyorlar, lakin tabandaki samimi Müslümanlarsa bundan habersiz Muhammed ümmetine kurşun sıkmaya ve temiz akidemizi ifsad etmeye devam ediyor.
 
Yine, bu sapkın akide sahiplerinin Batı'nın kontrolü altında olduğunun en önemli delilllerinden biri de, seçimlerde oy vermek hususundaki küfür söylemleridir.
 
Vehhabilere göre, Müslümanlar şeriatla yönetilmeyen yerlerde oy kullanmamalı ve kendilerini yönetme görevini Hristiyan olan devletlere bırakmalıdırlar.
 
Oy kullanmış olan Müslümanlara, ‘siz müşrik oldunuz’ demeleri de putperest efendilerinden aldıkları bu talimatlar sebebiyledir.
 
Allah Teala, bu bid'at ehli küfür destekçilerini ümmete düşmanlık safından kurtarsın ve ana caddeye, Ehli Sünnet’e döndürsün...