İSLAM DÜNYASI KERBELA'DAN SONRA MI İKİYE AYRILDI?

İSLAM DÜNYASI KERBELA'DAN SONRA MI İKİYE AYRILDI?
İSLAM DÜNYASI KERBELA'DAN SONRA MI İKİYE AYRILDI?
 
Soru: Selamun aleyküm Kerem hocam size bir soru soracağım! İslam dünyası Kerbela'da mı ikiye ayrıldı Sünni ve Şii mezhebi olarak?
 
Cevap: Ve aleyküm selam
 
İslam dünyası, Kerbela'dan önce iki kırılma noktasında ayrıldı ve üçe bölündü.
 
İlk kopuş, Hz. Osman ve Hz. Ali (radiyallahü anhüma) zamanında ortaya çıkan Hariciler tarafından oldu.
 
Bugünkü malum adıyla Vehhabi Selefiler bu damardır...
Amerika, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen sapkın bir ideolojidir.
 
İkinci büyük kopuş ise, Hz. Ali ve Hz. Muaviye (radiyallahü anhüma) zamanında ortaya çıkan savaşlarla oldu.
 
İsmi "Ali taraftarları" anlamına gelen ama İmam Ali ile hiçbir bağı olmayan Şii’ler ayrıldı.
 
Bugünkü İran kökünden, dünya Müslümanlarını öldürerek kanla yayılmak isteyen ideoloji, Şia oluştu.
 
Harici akidesinde olan Vehhabi Selefiler, kendilerini sünnilere nisbet ederler.
 
Yine akla tapan ve Allah'ın sıfatlarını ve kaderi inkar eden Mu'tezile akımı da, kendisini sünnilere nisbet eder lakin her ikisinin de ana cadde olan Ehli Sünnet vel cemaat mezhebi ile alakaları yoktur.