KAFİRLERİ DOST EDİNENLER ONLARDANDIR AYETİNİ SÖYLEYİP CUMHURBAŞKANINA KAFİR DİYORLAR

KAFİRLERİ DOST EDİNENLER ONLARDANDIR AYETİNİ SÖYLEYİP CUMHURBAŞKANINA KAFİR DİYORLAR
KAFİRLERİ DOST EDİNENLER ONLARDANDIR AYETİNİ SÖYLEYİP CUMHURBAŞKANINA KAFİR DİYORLAR
 
Soru: Hocam, kâfirleri dost edinenler onlardandır diye bir ayete dayanarak Devlete ve Cumhurbaşkanına kafir diye itham ediyorlar bunlara ne cevap vermeli?
 
Cevap: Zikrettikleri ayet şudur:
 
“Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost edinirse, o onlardandır.” (Mâide 51)
 
Ayete tamamen keyfi bir mana vererek bütün ümmeti tekfir etmişler.
 
Bu türden mezhepsiz Harici'lere göre, kafirlerle diyaloğa giren ve onları en güzel şekilde misafir eden Peygamberimiz (aleyhisselam) da kafir oluyor demek ki(!)
 
Devlet idare eden yöneticilerin, yabancı devletlerin idarecileriyle görüşmeleri ve anlaşmalar yapmaları, onları dost ve sırdaş edindikleri anlamına gelmez.
Buna siyaset ilmi denir.
 
Biz Müslümanların, kafirlerle ticaret yapması da caizdir.
 
Onlarla kurduğumuz sosyal ilişkiler, onların inancını paylaştığımız anlamına gelmez.