PEYGAMBERİMİZ ELİNİ ÖPTÜRMÜŞ MÜDÜR?

PEYGAMBERİMİZ ELİNİ ÖPTÜRMÜŞ MÜDÜR?

PEYGAMBERİMİZ, ELİNİ ÖPTÜRMÜŞ MÜDÜR?

Soru: Selamun aleykum hocam. Hocam Peygamber efendimiz s.a.v elini öptürmüşmüdür? bunda bir sakınca bulmuşmudur? Evliyanın elini öpmek doğrumudur? Açıklarmısınız. ALLAH RAZI OLSUN

Cevap: Ve aleyküm selam

Sahâbilerin, Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam)'ın elini öptükleri birçok rivâyet vardır. (Ebû Dâvûd, Sünen, Kitâbu`l-Edeb, 5223)
 
İki Yahudi'nin Resulullah'a gelip ona soru sorduktan sonra elini öptüklerini de Tirmizî ve İbni Mace nakletmektedir. (Tirmizî, Sünen, İsrâ Tefsiri, İbn Mâce, II, 1221)
 
Alim ve takva sahibi bir kişinin elini öpmekte bir beis yoktur. (Dürer)
 
Musannıf, El-Cami'den nakletti ki; Hakim ve adil bir sultanın elinin öpülmesinde de beis yoktur. Hatta bazıları bunun sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Mücteba)
 
Alimin başını öpmek elini öpmekten daha güzeldir. El-Bezzaziye'de de böyledir. (İbn-i Abidîn, Reddü'l-Muhtar, Cild 15, Sayfa: 429)
 
İlmi ile amil olan âlimin elini öpmek caizdir. Çünkü ilim sıfatı Allah'ın sıfatıdır, ancak amele yakın olduğu zaman meth olunur.
 
Salih bir ölünün yüzünü teberrüken öpmekte bir beis yoktur. Nitekim Ebû Bekir Sıddık (radiyallahu anh) Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'ın ruhu kabzolduktan sonra iki gözünün arasını öpmüştür. (Berîka, Cild 5, Sayfa: 298-299)