ALLAHIN SUBUTİ SIFATLARI KULLARDA DA MEVCUTKEN BUNU NASIL ANLAMALIYIZ?

ALLAHIN SUBUTİ SIFATLARI KULLARDA DA MEVCUTKEN BUNU NASIL ANLAMALIYIZ?

ALLAH'IN SUBUTİ SIFATLARI KULLARDA DA MEVCUTKEN BUNU NASIL ANLAMALIYIZ?

Soru: Selamun Aleyküm hocam. Allah’ın sübûti sıfatları, zati sıfatları gibi diğer bütün varlıklardan tamamen ayrı ve şahadet alemindeki varlıkların tamamen ötesinde değildir. Mesela, hayat sıfatı, mahiyeti ve hakikatı itibariyle çok farklı olmakla beraber, insanlarda da vardır. Diğer bütün subûti sıfatlar da aynı şekilde melek, cin ve insanlarla ortak paydası olan sıfatlardır. Deniliyor hocam subuti sıatın tanımında. Hocam biz bunu "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur." Ayet-i Kerimesi, İhlas Suresi son Ayet-i Kerimesi'ne göre nasıl anlamalıyız? Yani bu sıfatlar hem Allah azze ve celle de hemde az da olsa meleklerde, cinlerde, insanlarda da buluyor. Açıklar mısınız?

Cevap: Ve aleyküm selam
 
Allah Teala, zati sıfatlarına kimseyi ortak etmemiş lakin subuti sıfatlarının kısıtlı bir miktarını yarattığı kullarına da bahşetmiştir.
 
Mesela, Allah Semi' dir, işitir. Kulları da işitir.
 
Lakin kullarının işitmesi hep kısıtlıdır ve bir yere kadardır. Bir duvarın arkasını işitemez, sağlıklı kulakları olmasına rağmen.
 
Allah'ın işitmesi ise sınırsızdır; karanlık bir gecede küçücük bir karıncanın ayak seslerini bile işitir O.
Bu işitme gücünün benzerini de yarattıklarından hiçkimseye vermemiştir.
 
Bize bahşettiği görme, irade etme ve kudret gibi diğer sıfatlarımızı da bu ölçüde değerlendirmemiz gerekir...