Göbekli Vehhabiler!

Göbekli Vehhabiler!
GÖBEKLİ VEHHABİLER!
 
Harabede balkon gibi,
Şu göbekli Vehhabiler!
Frensiz bir kamyon gibi,
Şu göbekli Vehhabiler!
 
Oruç tutarız, oldurmaz!
Kandilde namaz kıldırmaz!
Burnundan bir kıl aldırmaz,
Şu göbekli Vehhabiler!
 
Cehlin Ebû miyavları,
Kör intikam tugayları!
İngiliz'in kobayları,
Şu göbekli Vehhabiler!
 
Küfür kıyamet gidiyor,
Salya kusmuk, serdediyor!
Tasavvufa kin güdüyor,
Şu göbekli Vehhabiler!
 
Muzun kabuğunu soymaz,
Nefsi terbiyeye koymaz,
Besmelesiz yer ki doymaz!
Şu göbekli Vehhabiler!
 
Yine eli börekliydi,
İki çift söz gerekliydi.
Hangi selef göbekliydi?
Be göbekli Vehhabiler!