Kim Kime Hizmet Ediyor?

Kim Kime Hizmet Ediyor?

KİM KİME HİZMET EDİYOR?

Yeri göğü seyre daldım,
Gözüm aczinden eriyor.
Özümden bir soru aldım;
Kim kime hizmet ediyor?
 
Ne geçmek bilmez olsa da,
Gece güne el veriyor.
Eli tutan kimdir? Ya da;
Kim kime hizmet ediyor?
 
Yeşillerden sevk edilen,
Oksijeni kim görüyor?
Söyle, tabiatı bilen!
Kim kime hizmet ediyor?
 
Renkler başka, doku başka,
Topraktan karpuz bitiyor.
Çözeceğim, geldim aşka;
Kim kime hizmet ediyor?
 
En büyük zenginlik bana,
Bir nefes sıhhat geliyor.
Sıhhati veren kim cana?
Kim kime hizmet ediyor?
 
Sen misin Hakk’a kul olan,
Yoksa, O mu kul eyliyor?
'Yaptım, ettim!' inan yalan;
Kim kime hizmet ediyor?..