İnsan Yapar, Hayvan Yıkar...

İnsan Yapar, Hayvan Yıkar...

İNSAN YAPAR, HAYVAN YIKAR...

Yapmak, yıkmak gibi değil,
İnsan yapar, hayvan yıkar.
Limon sıkmak gibi değil;
İnsan yapar, hayvan yıkar.
 
Yıllar süren bir emek var,
Törpüleyip bilemek var.
Cilâlanmış bi değnek var,
İnsan yapar, hayvan yıkar.
 
Âkil olan sapar mı hiç?
Nankör olup kopar mı hiç?
Öküz câmi yapar mı hiç?
İnsan yapar, hayvan yıkar.
 
Şeytanladır inadımız,
Şükür, çifttir kanadımız.
Adam yapmak sanatımız!
İnsan yapar, hayvan yıkar.