ALLAH PEYGAMBERLERİ ÖLDÜRÜLMEKTEN KORUR MU?

ALLAH PEYGAMBERLERİ ÖLDÜRÜLMEKTEN KORUR MU?

ALLAH, PEYGAMBERLERİ ÖLDÜRÜLMEKTEN KORUR MU?

Soru: Hocam Selamün aleykum, Hocam Allahu Teala peygamberleri ölümden koruyacağını vaadediyor diye bir bilgi var sanıyorum. Bu kapsamda, Yahudilerin peygamberleri şehit etmesi olayına nasıl bakmalıyız?

Cevap: Ve aleyküm selam
 

Allah Teala, Kur'an'da, bütün Peygamberleri öldürülmekten koruyacağına dair bir söz vermemiştir. 
Eğer böyle bir söz vermiş olsa idi, Zekeriya ve Yahya aleyhimesselam Peygamberlerin de öldürülememeleri lazım gelirdi.
Halbuki bu iki baba-oğul Peygamberler, Yahudiler tarafından feci şekilde öldürülmüşlerdir. (Allah'ın laneti Peygamber katillerinin üzerine olsun!)

Kur'an'da, Allah'ımızın öldürülemeyeceğini bildirdiği üç Peygambere şahid oldum: Musa, İsa, Muhammed. (Allah'ın selamı seçilmişlerin üstüne olsun)

Mesela, Rabbimiz şu ayette, son Peygamber Muhammed aleyhisselam'ın ilahi koruma altında olduğunu bildiriyor:

“Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Bunu yapmazsan, elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır.” (Maide 67)

Gayba dair bu bilginin tahakkuk edişiyle, İslam düşmanları defalarca suikast girişiminde bulunmalarına, sayı ve imkanları çok fazla olmasına rağmen Peygamberimizi öldürememişlerdir. 

Yukarıdaki ayet nazil olduktan sonra, Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem), muhafızlığını yapan sahabelerine şöyle der:

“Artık gidebilirsiniz, Rabbim beni koruyor.” (Tirmizî, Tefsîr, 5/6)