AYETTE GEÇEN BELİRLİ BİR SÜRE AHİRETİN DE BİR SONU OLDUĞUNU MU SÖYLÜYOR?

AYETTE GEÇEN BELİRLİ BİR SÜRE AHİRETİN DE BİR SONU OLDUĞUNU MU SÖYLÜYOR?

AYETTE GEÇEN BELİRLİ BİR SÜRE, AHİRETİN DE BİR SONU OLDUĞUNU MU SÖYLÜYOR?

Soru: "O sizi topraktan yaratan, sonra da bir süre belirleyendir. Başka bir belirli süre de, O'nun katındadır. Sonra kalkıp (Allah hakkında) hâlâ şüphe ediyorsunuz..." (En'am 2) Hocam bu ayette başka bir belirli süre de O'nun katındadır derken ahirette de bir müddet mi var? Yani sonsuzluğun bir sonu mu var?

Cevap: Ayette geçen ilk süre, insanın ömrüdür.
 
"...Başka bir belirli süre de, O'nun katındadır..." ayetin bu kısmındaki belirli süre ise, dünyanın ömrüdür, yani kıyamet vakti.
 
Kıyametten sonra, gelecek olan cennet ve cehennemin sonu yoktur; her ikisi de ebedîdir.
 
Bu ebedîliği inkar etmek, konuyla alakalı olan bütün ayet ve hadisleri inkar etmek demek olur...