BAZI EVLİYA MENKIBELERİNDE GEÇEN NİDA İŞİTTİ SÖZÜNDEKİ NİDA, MELEK MİDİR, ALLAH KELAMI MIDIR?

BAZI EVLİYA MENKIBELERİNDE GEÇEN NİDA İŞİTTİ SÖZÜNDEKİ NİDA, MELEK MİDİR, ALLAH KELAMI MIDIR?

BAZI EVLİYA MENKIBELERİNDE GEÇEN NİDA İŞİTTİ SÖZÜNDEKİ NİDA, MELEK MİDİR, ALLAH KELAMI MIDIR?

Soru: Hocam selamın aleyküm. Bazı evliya menkıbelerinde, yahut rüyalarda gaipten nida geliyor. Acaba bu nidalar kelam sıfatının bir tecellisidir denilebilir mi? Yoksa bir melek mi bu nidaları yapıyor ? Bir de Kasas suresinde hz. Musa'ya ağaçtan nida edildiği buyurulmuş. Bu direk kelam sıfatının tecellisi midir?

Cevap: Ve aleyküm selam

Bu gibi menakıbta geçen nida, yani seslenmeler, velilerde olursa melektendir;
 
Peygamberlerde olursa bazen melekten, bazen direk Allah'tandır.
 
Mesela, Musa aleyhisselam'a bir ağaçtan gelen nida direk Allah Teala'nın kelam sıfatıyladır...