BEDEN İLE YAPILAN SESLİ ZİKİR CAİZ Mİ?

BEDEN İLE YAPILAN SESLİ ZİKİR CAİZ Mİ?

BEDEN İLE YAPILAN SESLİ ZİKİR CAİZ Mİ?

Soru: Hocam beden ile yapılan zikrin doğruluk derecesi nedir?

Cevap: Beden ile yapılan zikir, cehrî (sesli) zikir sınıfındandır.

Hafî (gizli) zikre nazaran riyaya girme ihtimali daha fazladır.

Bu zikri yapan kişilerin, gösteriş denilen şeytan fitnesine karşı çok dikkatli olması lazım gelir.

Bu sinsi tuzağa dikkat ettikten sonra, Allah Teala'yı sesli bir şekilde zikretmekte bir beis yoktur, bilakis çok fazilet vardır.

Zira, Allah Teala hazretleri, Kur'an'ı hakiminde şöyle buyurur:

“Ey iman edenler! Allah'ı çokça anın. Ve O'nu sabah akşam tesbih edin.” (Ahzâb 41-42) Abdullah İbnu Abbas (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm zamanında, farz namazlardan çıkarken, insanlar yüksek sesle zikrederlerdi."
(Buhari, Ezan 155; Müslim, Mesacid 120, (583); Ebu Davud, Salat 191, (1002, 1003); Nesai, Sehv 79, (3, 67)
 
“Allah, Allah diyen bir insan üzerine kıyamet kopmayacaktır.” (Müslim, İman 234 / Tirmizî, Fiten 35 / Ahmed Müsned)