BÜLUĞA ERMEMİŞ ÇOCUKLAR MÜEZZİNLİK YAPABİLİR Mİ?

BÜLUĞA ERMEMİŞ ÇOCUKLAR MÜEZZİNLİK YAPABİLİR Mİ?

BÜLUĞA ERMEMİŞ ÇOCUKLAR MÜEZZİNLİK YAPABİLİR Mİ?

Soru: Selamun aleyküm hocam bir sorum olacaktı. Gittiğim bir camide sürekli kameti büluğa ermemiş bir çocuğa okutuyorlar. Bunun bir sakıncası var mı başka camiye mi gitmeliyim?

Cevap: Ve aleyküm selam

Müezzinlik için belirlenmiş bir yaş sınırı yoktur. Akıl baliğ olan çocuklar ergen olmasalar bile müezzinlik yapabilirler.
 
Müezzinlik yapacak kişilerin en az temyiz (iyiyi kötüden, hayırı şerden ayırma) çağına varmış olmaları gerekir. Bu durumdaki çocuğa mümeyyiz denir. (Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, 1, 372)
 
Mümeyyiz çocukların okudukları ezan, getirdikleri kamet geçerlidir. Bu itibarla buluğ çağına yaklaşmış erkek çocuklarının müezzinlik yapmaları caizdir. (el-Ceziri, Kitabu’l-Fıkh Ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, I, 181)