HANEFİDE TEŞEHHÜDDE İŞARET PARMAĞI KALDIRILMALI MI?

HANEFİDE TEŞEHHÜDDE İŞARET PARMAĞI KALDIRILMALI MI?

HANEFİ'DE TEŞEHHÜDDE İŞARET PARMAĞI KALDIRILMALI MI?

Soru: Selamun aleyküm hocam. Bir sualim olacak. Ben Hanefi mezhebine mensubum, teşehhüdde otururken kelime şehadette işaret parmağı kalkıyor ama bazıları ihtilaf var en iyisi kaldırma diyenler de var. Acaba nasıl yapmalıyım hangisi daha evladır? Allah razı olsun...

Cevap: Ve aleykum selam

Bu, alimler arasında ihtilaflı olan bir konudur. Ben de ihtiyaten, namazda şehadet parmağımı kaldırmamayı tercih ediyorum.
 
Müceddid, İmam-ı Rabbani’nin Mektubat’ının 312. mektubunda, bu konuya verdiği cevabın özeti şudur:
 
"Şehâdet parmağı ile işâret etmenin câiz olduğunu bildiren hadîs-i şerîfler çoktur. Hanefî Mezhebi'ndeki âlimlerin bir kısmı da, böyle söylemiştir. Hanefî Mezhebi'ndeki kitaplar, çok dikkatle okunursa, parmak kaldırmanın câiz olduğunu bildiren haberlerin, usûl bilgileri olmayıp nevadir (az bulunan) haberlerden olduğu görülecektir.
 
İşâret etmenin harâm olduğunu söyleyen âlimler vardır. Mekrûh olduğunu bildiren fetvâlar mevcûttur. İşâret edilmez, usûl haberleri böyledir diyenler çoktur. O hâlde, bizim gibi mukallidlerin, hadîs-i şerîf vardır diyerek, işâret etmeğe kalkışmamız ve böylece, birçok müctehidlerin fetvâları ile harâm veyâ mekrûh ve yasak olduğu bildirilen bir işi yapmamız doğru olmaz.
Hanefî Mezhebi'nin âlimleri, işâret için bildirilen hadîs-i şerîflerin çok ve başka başka olduğunu görünce, namâz hakkındaki kesin ve açık emirlere uygun olmayan, fazla bir hareketin yapılmamasını söylediler. Çünkü namâzda esâs, fazla hareketten sakınmak ve olgun bir şekilde bulunmaktır.
 
Hanefî âlimleri arasında, işâret edilir diyenler, böyle fetvâ verenler de vardır. Birbirine uymayan fetvâlardan, herhangi birine uyulursa câiz olmaz mı? denirse:
 
Cevâb olarak deriz ki, fetvâların uymaması, câizdir, câiz değildir veyâ halâldir, harâmdır, şeklinde olduğu zamân, câiz değildir veyâ harâmdır diyen fetvâlara uymak esâstır.
 
Aklı başındaki oğlum Muhammed Saîd, parmakla işâret üzerinde bir risâle yazmaktadır. Temâm olunca, bir sûretini inşâallah gönderirim."