İYİ BİDAT NASIL OLUYOR DİNE YENİ BİR ŞEY EKLEMEK DİNİ BOZMAK DEĞİL Mİ?

İYİ BİDAT NASIL OLUYOR DİNE YENİ BİR ŞEY EKLEMEK DİNİ BOZMAK DEĞİL Mİ?

İYİ BİD'AT NASIL OLUYOR? DİNE YENİ BİR ŞEY EKLEMEK DİNİ BOZMAK DEĞİL Mİ?

Soru: S.a. Bid'at iyi ve kötü olarak ikiye ayrılıyorsa iyi olan sünneti unutturmasa da yeni bir şeyler eklemek neye ve kime göre olmalıdır? Bunun kararını kim verir? Ya sadece beyaz gözüküyorsa her şey ama aslında kalpler karaysa!! (Alimlere tabi olun, çünkü onlar dünya ve ahiretin ışıklarıdır buyuruluyor) Örneğin; Resulullah Efendimiz zamanında medrese yoktu o da bid'at mı oluyor yani? Hayırlı Geceler...

Cevap: Selamün aleyküm
 
"Temelinde sünnet olan hiç bir işe bid'at denilmez." Muhammed Masum Faruki (rahmetullahi aleyh)
 
Resulullah aleyhisselam, yapılan yeni işe örnek olacak benzer bir amel işlemişse, her kim Peygamberimizin bu amelini geliştirerek insanlara öğretirse, bu İslam'da iyi bir çığır açmak demektir.
 
Delilimiz şu hadisi şeriftir:
 
“Kim islamda iyi bir çığır açarsa açtığı çığrın ecri ve kendisinden sonra, onunla (o çığırla) amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim de İslam'da (müslümanlar içinde) kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından birşey eksilmeden ona aittir.” (Riyâzu’s-Salihîn, 19, bab. 172. hadis, s. 158 (Müslim’den); Sünenu’n-Neseî, V, 99)
 
Mesela, Peygamberimiz aleyhisselam zamanında tesbihle zikir yoktu ama hurma çekirdekleriyle zikir vardı. Bu hurma çekirdeklerini kim tesbihe çevirdi ise, güzel bir çığır açanlar zümresine girmiş oldu.
 
Bir örnek daha getireyim;
 
Resulullah aleyhisselatü vesselam zamanında minare yoktu ama bugün her camide var. Bu bid'at midir?
Hayır!
Peygamberimiz, Bilal-i Habeşi'ye ezanı yüksekçe bir yere çıkıp okumasını emir buyurduğu için, minarelerden ezan okumak bid'at olmaktan çıkar ve iyi bir çığır açmak olur.
 
Ayrıca, "Resulullah Efendimiz zamanında medrese yoktu..." bilgisi, yanlış bir bilgidir.
 
Sahabenin gençlerini toplayıp eğittiği Ashab-ı Suffa, Peygamberimizin hem medresesi ve hem de manevi eğitim verdiği dergâhı idi...