KADERİ İNKAR EDEN DİNDEN ÇIKMAZ DİYEN HOCALAR VAR NE DERSİNİZ?

KADERİ İNKAR EDEN DİNDEN ÇIKMAZ DİYEN HOCALAR VAR NE DERSİNİZ?

KADERİ İNKAR EDEN DİNDEN ÇIKMAZ DİYEN HOCALAR VAR NE DERSİNİZ?

Soru: Selamın Aleyküm Hocam. Kaderi inkar eden dinden çıkar mı? Hocanın biri var bizim burada kaderi inkar dinden çıkarmaz diyor. Diyorki delili kati subuti zannidir, o yüzden dinden çıkarmaz diyor.

Cevap: Ve aleyküm selam

Kadere iman, Kur'an'a imandır. Kadere 'zannî' demek, Kur'an ve sahih hadislere zanni demek anlamına gelir ki, bu açık küfürdür.

Şu zikrettiğim Allah'ın ayeti zannî midir, vahiy midir?

“Yeryüzünde vukû bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın…” (Hadîd 22)

Rabbimiz, bu ayetinde, başa gelecek olan bir musibetin, daha oluşmadan önce bir kitapta (Levh-i mahfuz) yazılı olduğunu beyan ediyor ki, buna da ‘kader’ denir.

Peki ya şu ayetler, acaba inanmadığı ayetler sınıfına mı giriyor bu reformist hocanın?

 “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez…” (Tevbe 51)

Görüldüğü üzere ayet, açık bir şekilde yazgı ve alın yazısından bahsediyor.  

“Muhakkak ki, Biz her şeyi bir kader (muayyen bir ölçü) ile yarattık.” (Kamer 49)

(Zaten yoruma gerek yok!)

Peki ya Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan varid olan şu sahih haberlere ne diyeceğiz?

“Her ümmetin Mecusisi vardır. Bu ümmetin Mecusileri de, ‘Kader yoktur’ diyenlerdir. Onlardan kim ölürse cenazesinde bulunmayın. Kim hasta olursa ziyaret etmeyin. Onlar, Deccal’ın taraftarlarıdır. Allah’ın, bunları Deccal’a kavuşturması haktır.” (Ebu Davud, bab: 14, Hadis no: 4692)

Ömer bin Hattab, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

“Siz, kaderi inkar edenlerle oturup kalkmayın ve onlara söz açmayın.” (Ebu Davud, bab: 14, Hadis no: 4710)

Allah'ın ilminin sınırlı olduğunu iddia edebilecek kadar ileri gidebilen bu Mu'tezile kafalı modernistlere Rabbim fırsat vermesin, imkanlarını ellerinden alsın.

Arkalarındaki Deizm destekçisi dış güçlerin tuzaklarını başlarına çevirsin…