KADERİM KÖTÜ DİYEN KİŞİ KÜFRE DÜŞMÜŞ OLUR MU?

KADERİM KÖTÜ DİYEN KİŞİ KÜFRE DÜŞMÜŞ OLUR MU?

KADERİM KÖTÜ DİYEN KİŞİ KÜFRE DÜŞMÜŞ OLUR MU?

Soru: Selamun aleykum hocam. Birisi benim kaderim kötü derse küfre düşmüş olur mu?

Cevap: Ve aleyküm selam

Kadere ve zamana sövmek, Allah'a sövmek demek olur ki bu da küfürdür.
 
Buhari'nin bir rivayetinde şöyle buyuruluyor:
 
“Allah Teala buyuruyor ki: Âdemoğlu dehre (zamana) söverek bana eziyet verir. Halbuki ben dehrim (zamanın yaratanıyım). Her şey benim elimdedir. Geceyi, gündüzü ben idare ederim.” (Buharî, Tefsir 45)
 
Buhari Şarihi Bedrüddin Aynî bu hadis hakkında şöyle der:
 
“Cahiliyet devri Araplarının bir kısmı gece ve gündüzün devranından ibaret olan dehre söverlerdi. Çünkü bu kısım Allah'a inanmaz ve bütün hadiseleri zamana atfederlerdi; yani hadiselerin vuku bulduğu gece ve gündüze hamlederlerdi . Her şeyin zamanın emriyle olduğuna inanırlardı. İşte bunlar Dehriler olarak adlandırılırdı.
 
İşte Hz. Resulullahın (aleyhisselatü vesselam) bu hadis-i şeriften maksadı, sizden biriniz zamana sövmesin, çünkü zaman gerçek fail değildir. Yapan Allah'tır. Bu musibetleri başınıza getirdiğine inandığınız zamana sövdüğünüzde, Allah'a sövmüş olursunuz. Çünkü musibetleri başınıza getiren zaman değil, Allah'tır. Cenab-ı Hakk'ın ‘Ben zamanım' demesi ise, ‘Ben zamanın sahibiyim' manasındadır.” (Umdetu'l-kari, 22:202.)