KUR'AN OKURKEN SESİ GÜZELLEŞTİRMENİN SINIRI NEDİR?

KUR'AN OKURKEN SESİ GÜZELLEŞTİRMENİN SINIRI NEDİR?

KUR'AN OKURKEN SESİ GÜZELLEŞTİRMENİN SINIRI NEDİR?

Soru: Selamın aleyküm hocam kur'an'ı bazı hafız veya hocalar okurken aşırı müzikal bi şekilde okuyolar hadiste kur'an okurken sesimizi güzelleştirmemiz söyleniyor ama bunun düzeyi ne olmalı?

Cevap: Ve aleyküm selam

Sa'd (radiyallahü anh) bu hususta Resûlullah'ın (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurduğunu nakletmektedir:
 
"Şüphesiz bu Kur'an tesirli olarak inmiştir. Onu okuduğunuzda ağlayınız. Şayet ağlayamazsanız, ağlamaya çalışınız. 
Onu okurken sesinizi güzelleştirmeye de gayret ediniz. Kim Kur'ân'ı teganni ederek (güzel sesle okumaya gayret etmezse) bizden değildir." (İbn-i Mâce, İkame: 176.)
 
İmam-ı Âzam Ebu Hanife (rahimehullah) ve bir kısım âlimlere göre de Kur'ân'ı nağme ile okumak caizdir. Onlara göre nağme ile okumak, kalbi daha çok rikkate getirir, daha çok huşû kazandırır.
 
İmâm-ı Nevevî (rahmetullahi aleyh) bu hususta şöyle der:
 
"Uzatma sebebi ile kıraat sınırı aşılmadıkça Kur'ân'ın okunuşunda sesin güzelleştirilmesinin müstehab olduğuna âlimler ittifakla hükmetmişlerdir. Ancak bu sınır aşılırsa, hattâ tek bir harf fazla veya noksan okunursa, o okuyuş haramdır."
 
Sesi güzelleştirmedeki sınır, Kur'an'ı tecvid kaidelerine göre ve tertil üzere okumaktır. Tecvid kaidelerinin dışına çıkılarak, harflerin mahreçlerine riayet edilmeden nağmelerle fazla uzatmak, harfleri eksik veya fazla yaparak okumak caiz değildir. Bu hususta ittifak vardır. Böyle kimseler Kur'ân'ın lânetinden çekinmeli, onun okuma âdâbına riayet etmelidirler.
 
"Kur'ân-ı Kerim'i okuyanın sesini işittiğinizde, kendisinin Allah'tan korktuğu kanaatine vardığınız adam, şüphesiz Kur'ân'ı en güzel sesle okuyanlardandır." (İbni Mace)