MİRASTA ERKEKLE EŞİT PAY ALAN KADIN KAFİR Mİ OLUR?

MİRASTA ERKEKLE EŞİT PAY ALAN KADIN KAFİR Mİ OLUR?

MİRASTA ERKEKLE EŞİT PAY ALAN KADIN KAFİR Mİ OLUR?

Soru: Bir hoca (hoca demek istemiyorum ama neyse) kadın mirastan eşit pay alırsa bu küfürdür dedi? Eşit miktar alan kadın günahkar mıdır? Yoksa o adamın dediği mi doğrudur?

Cevap: Kur'an, kadının mirastaki payını, erkeğin 1/2 si olarak belirlemiştir.

Şayet kadın erkekle aynı payı alırsa bu günah olur.
Bu yaptığının helal olduğunu söyleyerek alırsa, işte bu küfür olur...
 
Konuyla alakalı Allah'ın ayetleri aşağıdadır:
 
“Allah, evladınız hakkında erkeğe, iki kız hissesi vasiyet eder. Eğer kızlar ikinin üstünde ise, bıraktığının üçte ikisi onlarındır; şayet bir kız ise, yarısı onundur. Ana babadan her birine, ölenin çocuğu varsa altıda bir verilir. Ölenin çocuğu olmaz, anası babası ona varis olursa anasına üçte bir pay verilir. Kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir. Bunlar, yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden veya borcunun ödenmesinden sonra olur. Babalarınız ve oğullarınız… Onlardan hangisinin menfaat bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. (Bu sebeple) paylar Allah tarafından belirlenmiştir. Allah bilir, doğru karar verir.
 
Kadınlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir, çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bunlar, yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden veya borcunun ödenmesinden sonra olur. Sizin çocuğunuz yoksa ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra bıraktıklarınızın dörtte biri karılarınızındır; çocuğunuz varsa, bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadına kelale yollu (çocuğu ve babası olmadığı halde) varis olunuyor ve bunların ana-bir erkek veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, her birine edilen vasiyetten veya borçtan arta kalanın altıda biri düşer; ikiden çoksalar, üçte birine, zarara uğratılmaksızın ortak olurlar. Bunlar Allah tarafından vasiyet edilmiştir. Allah bilendir. Halim’dir.
 
Bunlar Allah’ın yasalarıdır. Allah’a ve Peygamberine kim itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır, orada temellidirler, büyük kurtuluş budur.
 
Kim, Allah’a ve Peygamberine baş kaldırır ve yasalarını aşarsa, onu, temelli kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azap onadır.” (Nisâ 11-14)