MÜRŞİD HANGİ MEZHEPTENSE MÜRİD DE O MEZHEBE Mİ GEÇMEK ZORUNDADIR?

MÜRŞİD HANGİ MEZHEPTENSE MÜRİD DE O MEZHEBE Mİ GEÇMEK ZORUNDADIR?

MÜRŞİD HANGİ MEZHEPTENSE, MÜRİD DE O MEZHEBE Mİ GEÇMEK ZORUNDADIR?

Soru: Hocam mürşidin mezhebi Şafii ise mürid de aynı mezhepden mi olması gerek yoksa farklı da olsa olabilir mi? Yani ben Hanefi mezhebindeyim, mürşidim Şafii. Bir durum söz konusu olur mu acaba benimdemi Şafii mezhebine göre amel etmem gerekir?

Cevap: Hayır, mürşidin mezhebine geçme zorunluluğu yoktur.

Hanefi ve Şafii mezhepleri Ehli Sünnet olan 4 hak mezhepten ikisidir.
Bu 4 yoldan birisine uyan, ana caddeden ayrılmamış olur ve kurtulur.
 
Mevlana Celaleddin'in Mesnevi'yi kaleme döken kıymetli talebesi Selahaddin-i Zerkubi Şafii mezhebine mensub iken,
Şeyhine; 'size olan sevgim sebebiyle sizin mezhebiniz olan Ebu Hanife'nin fıkhına tâbi olmak istiyorum' deyince;
Mevlana, 'İki imam da Ehli Sünnettir. Hanefi mezhebine geçmene lüzum yoktur. Bulunduğun fıkıh yolu üzere devam et' buyurarak dervişini engellemiştir...