Yüz Sürmedikçe!

Yüz Sürmedikçe!

YÜZ SÜRMEDİKÇE!

Bana ne bahardan, yazdan;
Yârim beni sevmedikçe.
Anlamam nazdan, ikazdan;
Azarlayıp dövmedikçe…
 
“Hak, Hak” deyip, Hak'la yaşa,
Mevla bakmaz göze, kaşa!
Varamazsın, uğraş boşa;
“Gel ey kulum!” demedikçe…
 
Nefis nedir bilemezsin,
Gerçek secde kılamazsın,
Vallahi kul olamazsın,
Er taamın yemedikçe…
 
Hak bilip Hak sevmek gerek,
İman denen altı direk.
Bildirmezse bil de görek,
Edep postun giymedikçe…
 
Rabb’den özge gönle koyma,
Muhabbete sakın doyma!
Her bileni adam sayma;
Bir eşikte görmedikçe…
 
Pejmürdeyim, ellemeyin,
Halim iyi bellemeyin!
Ne olur âşık demeyin,
Eşiğe yüz sürmedikçe…